KOSTA RİKA
Bizim Kosta-Rika, Cənubi Sakit okean regionunda yerləşən Tarrazudan gəlir. Zəngin vulkanik torpaq və rütubətli hava ilə sıldırım dağ yamaclarında yerləşən bu bölgənin plantasiyalarının unikal mikroiqlimi yüksək keyfiyyətli Arabica istehsalına kömək edir. Məhsulun əsas hissəsi yerli kooperativə gedir və burada ənənəvi yuyulma üsulu ilə emal edilir. Qəhvə əl ilə yığılır. Dad xüsusiyyətlərinə xoş limon turşuluğu, çiçək və giləmeyvə notları daxildir.
EFİOPİYA
Efiopiyamız bu qəhvə ilə zəngin ölkənin cənub-qərb hissəsindən gəlir və "ABISSINIAN MOCCA" adlanır. Məhsul yığımından sonra müəyyən bir kooperativə mənsub fermerlər məhsullarını mərkəzi bazaya aparırlar, burada qəhvə çeşidlənir və bir neçə həftə günəş altında, taxta "Afrika quruducuları" deyilən qurğularda qurudulur. Efiopiyadan olan Abyssinian mocca meyvəli və rom ətirli olan mürəkkəb bir dadı var.
KOLUMBİYA
Bizim Kolumbiya, Farallones del Citará bölgəsindən gəlir. Bu bölgənin özünəməxsus mikroiqlimi var və 1650-1950 metr yüksəklikdə qəhvə plantasiyaları bitir. Finca Los Alpes qəhvəsi yuyulma metodu ilə emal olunur. Damaqda şərab notları, mokadamiya dadı, vanil və qovun notları hiss olunur.
QVATEMALA
Qvatemalamız ölkənin qərbindən gəlir, 1350-2000 metr yüksəklikdə dağ yamaclarında bitir, bu da onu SHB (Strictly hard bean) kimi təsnif edir. Dad xüsusiyyətlərinə şərab və meyvənin turşluğu, həmçinin südlü şokoladın işarələri daxildir.
KENİA
Qırmızı vulkanik torpaq və yüksək dağ iqliminin birləşməsi unikal dad profilinə malik qəhvə istehsalına şərait yaradır. Nigeriyada məhsul ildə bir dəfə yığılır və yuyulmuş şəkildə işlənir. Dadında
şirinliyi, mülayim sitrus turşunu və giləmeyvə notlarını hiss edə bilərsiniz
Made on
Tilda